Zadzwoń: +48 693-902-904 , +48 663 006 663                        Napisz: sklep@trans-tyre.com  
Menu
Rękojmia i Gwarancja 
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, Trans-tyre sp. z. o. o. spk. Ul. Zdrojki Lewe 41c 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@trans-tyre.com

  3. Aby reklamacja była rozpatrywana, Klient powinien dokładnie określić towar, podać swoje pełne dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczynę reklamacji i określić żądania wobec Sprzedawcy. 

  4. Sprzedawca ma 14 dni od daty wniesienia roszczenia reklamacyjnego, na udzielenie odpowiedzi oraz oszacowanie czasu spełnienia żądań Klienta.

  5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Produktu za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi pod numerem Infolinii 693 902 904, lub na adres e-mail: sklep@trans-tyre.com

  6. Klient może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji lub z tytułu rękojmi według swojego wyboru. 

logo1000 logo1061 logo1063 logo1079 logo1120 logo1130 logo1142 logo1149 logo1151 logo1173 logo1175 logo1194 logo1221 logo1232 logo1248 logo1258 logo1270 logo1279 logo1282 logo1285 logo1311 logo1313 logo1318 logo1325 logo1338 logo1375 logo1385 logo1419 logo1442 logo1453
Copyright 2021 TransTyre.
Projekt i wykonanie: TiresCMS